nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC
Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Manj predebelih in premalo gibčnih otrok

29.11.2017
»Povprečna deklica v Sloveniji ima pri skoku v daljino z mesta boljši rezultat od povprečnega dečka iz držav EU.« Tako trdi dr. Gregor Starc, raziskovalec Fakultete za šport in ima o tem prepričljive dokaze...
Da slovenski otroci s svojimi gibalnimi sposobnostmi krepko prekašajo vrstnike v drugih evropskih državah, dokazujejo rezultati nacionalnega programa spremljanja otrok in mladine Slofit, ki ga večina pozna pod imenom Športnovzgojni karton. Ta med drugim tudi ugotavlja, da smo ena redkih držav na svetu, ki nam uspeva zmanjševati delež telesno manj zmogljivih šolarjev. Pomembne zasluge za to imajo progami Zdrav življenjski slog (ta se z letošnjim šolskim letom izteka), Zlati sonček in Krpan, zagotovo pa gre razloge za pozitivni trend iskati tudi v večji osveščenosti staršev in vse boljši in obsežni društveni ponudbi športnih vadbenih programov.
Raziskovalci s Fakultete za šport še ugotavljajo, da so gibalne sposobnosti fantov nekoliko slabše, deklet pa za dobre štiri odstotke boljše, kot so bile leta 1990. Razlike se kažejo tudi v regijah, saj so najmanj fit šolarji iz Prekmurja in Zasavja precej slabši od ostalih. Največji upad je viden pri fantih v starosti od 10. do 12. leta in od 16. do 18. leta. Otroci iz osrednje Slovenije so na četrtem mestu med dvanajstimi regijami.
Po ugotovitvah raziskovalcev SLOfit skupine bi bilo potrebno vpeljati sistemske spremembe v drugo triletje, saj se to obdobje z vidika kakovostne izvedbe športnih vsebin kaže kot najšibkejši del šolskega sistema v osnovni šoli. Strokovnjaki predlagajo delitev na vadbene skupine po 15 učencev, dosledno poučevanja športa s strani učiteljev športne vzgoje v vseh razredih, vključno z izbirnim predmetom, povečan obseg športa na 5 ur tedensko, dodatno izobraževanje učiteljev in dosledno izvajanje učnih načrtov z zahtevami po razvoju telesnega fitnesa.
Še posebno skrb pa bo treba nameniti srednješolski populaciji. Tej na bi v predmetniku povečali število ur športne vzgoje na tri v vseh srednješolskih programih, potrebno pa bo tudi dosledno spoštovanje normativa največ 20 dijakov v vadbeni skupini (ali manj). Raziskovalci SLOfit še poudarjajo, da so dokazi o pomembnosti gibalne dejavnosti za zdrav telesni razvoj otrok nesporni, aktualne raziskave o povezanosti telesne dejavnosti in delovanja možganov pa kažejo, da ustrezna telesna dejavnost ni le sredstvo za izboljšanje učne uspešnosti šolarjev, marveč tudi eden od osnovnih pogojev razvoja in delovanja možganov v povezavi s pomnjenjem in kognitivnimi funkcijami.
avtor: MŠŠ

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev