nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Saga o bežigrajskem stadionu se nadaljuje

22.11.2017
Ministrstvo za okolje in prostor je odpravilo okoljevarstveno soglasje za gradnjo bežigrajskega športnega parka in zadevo vrnilo Arsu v ponovno odločanje....
Kot so zapisali pri Arsu, so pred izdajo okoljevarstvenega soglasja aprila letos ponovno pozvali ministrstvo za kulturo, naj poda mnenje o sprejemljivosti posega. V njem je državni organ ugotovil, da je nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv in da je bilo za nameravani poseg že izdano kulturnovarstveno soglasje, ki je še vedno pravnomočno. Ministrstvo za okolje je sedaj med razlogi za odpravo okoljevarstvenega soglasja navedlo, da agencija ni ugotovila skladnosti projekta z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena, čeprav je bilo za projekt kulturnovarstveno soglasje že pridobljeno.
Po razrešitvi vprašanja vplivov projekta na Plečnikovo dediščino bo Arso ponovil tudi javno razgrnitev dokumentacije, razpisal ustno obravnavo ter šele nato izdal odločbo. Ministrstvo je namreč ugotovilo, da je to potrebno zaradi velike časovne odmaknjenosti od prejšnje javne razgrnitve in večkrat dopolnjenega poročila o vplivih na okolje.
avtor: www.slovenskenovice.si

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev