nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Katere so obvezne sestavine izdanega računa za društva/klube

16.11.2017
Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Zato poglejmo, kateri podatki morajo biti zapisani…
Negotovinski račun:

Račun za negotovinsko poslovanje izdamo takrat, ko nam plačnik sredstva (denar) nakaže na TRR račun, torej ne gre za plačilo v gotovini.

Računi za negotovinsko poslovanje morajo vsebovati podatke, ki so nujni in jih predpisuje več zakonov: Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenski računovodski standardi (SRS).

Za potrebe tega zapisa smo ločili obvezne podatke v dve kategoriji. Podatke, ki se ne spreminjajo z izdajo vsakega računa (kot je na primer ime društva/kluba), in druge, ki se spreminjajo (kot na primer zaporedna številka računa).

1. Podatki na računu, ki se ne spreminjajo:

OBVEZNI PODATKI:

 • naziv društva/kluba
 • naslov društva/kluba,
 • registrski organ, pri katerem je društvo/klub vpisan,
 • matična številka društva/kluba,
 • davčna številka izdajatelja oziroma ID za DDV, če ste zavezanec za DDV.
Priporočilo: številka TRR-ja ni obvezen podatek, vendar ga napišite, saj boste s tem poenostavili plačilo računa. Dodajte na račun tudi kontaktne podatke (e-pošta, telefon), saj boste s tem pohitrili komunikacijo.
2. Podatki, ki so obvezni, a se spreminjajo

a) Splošni podatki

 • datum izdaje računa,
 • datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana oz. datum, ko je bilo opravljeno predplačilo (če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa),
 • zaporedna številka računa,
 • prejemnik računa (naziv, naslov, davčna številka ali ID za DDV),
 • datum zapadlosti / valuta (kdaj naj bo račun plačan).
b) Obračunski podatki (podatki povezani z zneski in opisom opravljenih storitev ali izdelkov)

Če ste zavezanec za DDV

 • količina in vrsta dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsta opravljenih storitev,
 • davčna osnova, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, cena na enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popusti, ki niso vključeni v ceno na enoto,
 • stopnja DDV,
 • znesek DDV mora biti viden posebej (razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje).
Če niste zavezanec za DDV
 • prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV),
 • skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV),
 • če izdate račun drugemu davčnemu zavezancu, morate na računu navesti tudi podatek o količini in vrsti dobavljenega blaga oziroma obsegu in vrsti opravljenih storitev.
Priporočljiva je tudi navedba: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV)
Kako se račun izda

Račun lahko izdate na več načinov.

 • »ročno«, s pomočjo Worda, Excela ali drugega orodja, le da so zapisani pravi podatki,
 • s pomočjo programov za izdajanje računov.
a) Najpogostejše težave pri ročnem izdajanju računov

Ročno pisanje računov (pri tem imamo v mislih npr. Word in v njem oblikujete dokument kot račun. Stalne podatke puščate vedno enake, drugi pa se spreminjajo glede na vsebino računa – »shrani kot«). Pri tem načinu lahko pride do naslednjih zapletov:

 • Številka računa: Veliko jih pozabi spremeniti številko računa. Zaradi te napake se lahko pojavijo zadrege, saj je treba račun popravljati in ga ponovno poslati plačniku ali pa celo izdati dobropis.
 • Datumi: Ni popravljen datum izdaje računa (ostane prejšnji). Račun je treba zavračati.
 • Račun prepišete ali pozabite shraniti: to se lahko hitro zgodi, če izdajate račune v Wordu (ali Excelu), ko vsak račun kopirate v svoj dokument s pomočjo funkcije »shrani kot«. Če prejšnje različice računa še niste natisnili, ga je treba napisati ponovno. Lahko se zgodi, da račun izdate, pošljete in naknadno ugotovite, da ga niste shranili ali natisnili.
 • Ime in podatke naslovnika: Ko vnašate podatke npr. v Word, je treba naslov prepisati iz javne baze (ali drugega vira podatkov). Pravilno je treba prepisati tako ime podjetja, naslov in seveda davčno številko oziroma ID številko. Lahko se zgodi, da napačno prepišete podatke. V praksi se tudi dogaja, da uporabniki pozabijo pravilno prepisati enega od podatkov in pravilno prepišejo naziv podjetja, a pustijo (prejšnjo) davčno številko (ali ID za DDV).
 • E-Računi: Na ta način (ročno) ne morete izdajati računov javni upravi (za digitalno podpisan e-račun lahko uporabljajte UJP eračun).
Podpisovanje računov in žigosanje: Predlagamo, da kjer je mogoče, račun podpišete. Če ga pošiljate po e-mailu, lahko dodate skeniran podpis.
Če želite imeti primer računa v Excelovi ali Wordovi obliki, nam pišite na info@szlj.si in vam ga pošljemo.

V priponki prilagamo primer ročno izdanega računa v Wordu:

Priponke Primer izdanega računa.doc
avtor: Vesna, Minimax, DATA

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev