nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Danes poteče razpisa za nagrade Marjana Rožanca

01.11.2017
Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za podelitev prestižnih mestnih športnih nagrad. Predloge sprejemajo do vključno 2. novembra 2017...
Nagrade Marjana RoZanca so najvišja priznanja, ki jih podeljuje Mestna obdina Ljubljana na podrodju športa. Prejmejo jih lahko amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni delavci v šporlu in športni novinarji. Nagrade se podelujejo za izjemne doseZke v preteklem letu ali za uspe5no delo iz daljšega obdobja. Nagrade so lahko podeljene na predlog posamemika, društva ali druge pravne osebe prav tako lahko kandidate predlagajo člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana RoZanca. Predlog mora biti podan v pisni obliki.
Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na naslov: Mestna občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana RoZanca, Resljeva 18, SI-1000 Ljubljana, do vkljudno 02.11.2017.
Dodatne informacije so na voljo po telefonu 01 306 46 03 in v prilogi.
Priponke Dopis ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV NAGRAD MARJANA ROŽANCA ZA PODROČJE ŠPORTA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA za leto 2017.pdf
Javni razpis PODELITEV NAGRAD MARJANA ROŽANCA ZA LETO 2017.pdf
avtor: MOL, Žiga

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev