nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Seminar: Finančni odnosi kot podlaga namenske porabe proračunskih sredstev

31.08.2017
Center za izobraževanje vabi na seminar, kjer se boste naučili in spoznali preglednost finančnih odnosov kot podlago za namensko porabo proračunskih sredstev...
Namenska poraba proračunskih in drugih javnih sredstev je predpisana v predpisih, ki obravnavajo financiranje javnega sektorja. Nekatere organizacije, ki so financirane z javnimi viri pa izvajajo tudi tako imenovane "tržne, pridobitne ..." dejavnosti. Prihodki, pridobljeni na trgu se lahko namenijo za financiranje tržnih dejavnosti in tudi za dodatno nagrajevanje izvajalcev ter aktivnosti. Pri tem je pomembno, da se rezultat pridobitne dejavnosti ugotovi nesporno.
Iz programa seminarja
  • Proračunska in podobna javna sredstva kot vir financiranja
  • Pridobitna in nepridobitna dejavnost
  • Obdavčljiva - neobdavčljiva dejavnost
  • Namenskost proračunskih sredstev
  • Zagotovilo, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči, ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije
  • Pravila ločenega evidentiranja dejavnosti
  • Preglednost finančnih odnosov in potrebna organiziranost poslovnega subjekta
  • Podlage optimalne organiziranosti, ki zagotavlja ločeno evidentiranje dejavnosti
  • Pravila stroškovnega računovodstva kot podlaga pravilnega razmejevanja stroškov
  • Primeri oblikovanja sodil za prerazporejanje posrednih stroškov
KDAJ: 27. september 2017 (Ljubljana)

PREDAVATELJ: dr. Branko Mayr

VEČ O SEMINARJU: Center za izobraževanje

avtor: Center za izobraževanje

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev