nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Seminar: Nov Zakon o športu-kaj nam prinaša?

24.08.2017
Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o športu, ki je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in zamenjuje Zakon o športu iz leta 1998. Mednarodni center za prenos znanja vabi na seminar, kjer bodo predstavili kaj novi zakon prinaša…
Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov oziroma športnic, javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.
ČAS IN KRAJ SEMINARJA: 14. september 2017, od 10.00 do 12.30 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana
PROGRAM:
 • Javni interes v športu
 • Športni programi in izvajalci
 • Znanstvenoraziskovalno delo v športu
 • Nacionalni program športa
 • Letni program športa
 • Postopek izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa
 • Športniki
 • Sodelovanje civilne družbe
 • Javni zavodi za šport
 • Delo v športu
 • Varuh športnikovih pravic
 • Športni objekti in površine za šport v naravi
 • Športne prireditve
 • Zbirke podatkov na področju športa
 • Nadzor
 • Kazenske, prehodne in končne določbe
 • Odgovori na vprašanja
SEMINAR JE NAMENJEN posameznikom, ki delujete v športnih organizacijah, klubih in društvih, športnih zvezah, zaposlenim na občinah, ki so odgovorni za družbene dejavnosti, zaposlenim na upravnih enotah, ki izdajajo dovoljenja za organizacijo raznih športnih prireditev, ravnateljem osnovnih šol in srednjih šol, odgovornim na visokošolskih zavodih in vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujete s športno zakonodajo.
Podrobnosti o programu in prijave: SEMINAR
Vljudno vabljeni.
avtor: MCPZ

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev