nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC
Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Znana je idejna zasnova prenove ljubljanskega atletskega stadiona

19.06.2017
Končno je znano, kakšna bo podoba novega atletskega centra, največje investicije v športne objekte v Ljubljani, ki jo na občini načrtujejo v prihodnjih letih. Na javnem natečaju je bila izbrana rešitev arhitekturnega centra Fin Ars iz Zagorja ob Savi...
Natečaj za najprimernejšo urbanistično, arhitekturno in krajinskoarhitekturno rešitev prenove vzhodnega dela Športnega parka Ljubljana, kjer je stadion Žak, je občina objavila konec preteklega leta. Iskali so najboljšo rešitev za nov atletski stadion s tribunami in spremljajočimi prostori za pet tisoč gledalcev, atletsko dvorano z dvestometrsko krožno tekaško stezo in tribunami za 1500 gledalcev, pomožni atletski stadion in center za mete, podzemno parkirno hišo in druge parkirne površine ter celovito zunanjo ureditev območja. Torej za popolnoma nov športni kompleks, saj se je po navedbah občine »v procesu priprave natečajne naloge izkazalo, da je renovacija stadiona zaradi dotrajanosti (zamakanje, dotrajanost garderobnih in drugih prostorov) neracionalna in prostorsko omejujoča«, zato ga bo treba porušiti. Kompleks so poimenovali Atletski center Ljubljana, v razvojnih dokumentih pa predvidevajo, da bo zgrajen do konca leta 2020.
Zmagovalna rešitev se od preostalih sedmih razlikuje tudi po vrednosti investicije. Prav vse so presegale ocenjeno vrednost novega centra, ki so jo na MOL postavili pri slabih 12 milijonih evrov brez davka. Ocenjena vrednost prvonagrajene rešitve je 14,2 milijona evrov, projektno dokumentacijo pa so v Fin Arsu pripravljeni narediti za dobrega pol milijona. Ocenjeni stroški drugih natečajnih rešitev so bistveno višji in vsi presegajo 20 milijonov evrov. Realizacija drugonagrajene rešitve bi tako stala kar 37,5 milijona, najdražji predlog pa več kot 50 milijonov (vsi zneski so brez davka).
Več preberite na www.delo.si, ostale nagrajene in nenagrajene predloge pa si poglejte na zaps.si.
avtor: Delo

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev