nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Litija

15.03.2017
250.000 evrov bodo za športne programe v letu 2017, preko javnega razpisa razdelili v Litiji. Rok za prijavo je 7. april...
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2017 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2017 in v LPŠ za leto 2017 ter znaša 250.000 EUR. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oz. gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v občini Litija, ter da sodelujejo pri organizaciji Litijskega teka ali da se teka udeležijo vsaj z eno ekipo tekmovalcev, skladno z razpisom prireditve.
Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 7. 4. 2017, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 - tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 7. 4. 2017). Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 10. 4. 2017, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
Dokumentacijo najdete na www.mojaobcina.si.
avtor: žiga

KOMENTARJI

uporabniško ime
geslo
zapomni si
nov uporabnik

Komentarji obiskovalcev